KONTAKT / INFORMACIJE

 • Kontaktirajte nas:

  e-mail: mk.zeleznicar.1953@gmail.com

  Zoran Martić: +381 60 646 71 25

 • Informacije:

  Adresa sedišta kluba: 27 marta 39/76, 11000 Beograd

  Matični broj: 07000863

  PIB: 100352096

  Banka: Unicredit Bank Srbija A.D. – Beograd

  Račun: 170-30014537000-64

  Predsednik kluba: Elizabeta Katona

  Generalni Sekretar: Zoran Martić